Middellooncontract verlengen: premie 50% hoger

Bedrijven die dit jaar hun pensioencontract bij verzekeraars moeten verlengen, zullen met hoge kosten worden geconfronteerd. Door de extreem lage rente moet rekening gehouden worden met een stijging van de premielast met ca. 50%, zo blijkt uit een onderzoek van het Financiëele Dagblad onder diverse adviseurs en verzekeraars.

Het is niet nieuw dat contracten voor middelloonpensioenen duurder worden. De rente is al langer aan het dalen, waardoor de afgelopen jaren premiestijgingen de orde van de dag waren. Dit jaar spant echter de kroon, met 50% premiestijging, daar waar de gemiddelde stijging vorig jaar nog zo’n 25% bedroeg.

Kan deze premiestijging alleen door een lage rente veroorzaakt worden? Naar ons idee speelt er meer. Zo worden we met z’n allen steeds ouder, en deze stijgende levensverwachting betekent ook dat pensioenen langer uitgekeerd moeten worden. Verder hebben verzekeraars te maken met steeds strengere kapitaalseisen, waarvoor ze genoodzaakt zijn om hogere kostenopslagen te rekenen. Wij vrezen dat een omgekeerde beweging – een substantiële verlaging van de pensioenlasten – er de komende jaren zeker niet in zal zitten. Behoudens natuurlijk als de rente opeens naar ongekende hoogte stijgt, maar om eerlijk te zijn houden we daarmee op dit moment even geen rekening.

Is er dan helemaal geen hoop meer voor werkgevers die voor hun werknemers een middelloonpensioen hebben geregeld? Moeten zij de stijging vande pensioenlasten maar als voldongen feit slikken? Welnee, maar zij moeten wel actief aan de slag met moderniseren van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit betekent ook dat ze met hun werknemers in overleg moeten. De pensioenlasten bevinden zich immers in het gebied tussen wat de werkgever in totaal betaalt voor haar werknemers, en wat de werknemers uiteindelijk in hun portemonnaie overhouden. De werkgever zal duidelijk moeten maken dat klakkeloos voortzetten van de bestaande regeling de financiële situatie van de onderneming danig geweld aandoet. Dit kan eenvoudig cijfermatig worden onderbouwd lijkt ons, als de premie opeens zo sterk stijgt.

Er zal dus iets moeten veranderen. Verhogen van de eigen bijdrage van de werknemers, of verlaging van de pensioenambitie zijn hierbij serieuze opties. Maar de bereidheid hiertoe zou wel eens laag kunnen zijn… Wellicht is een andere opzet van de pensioenregeling het overdenken waard. Is een beschikbare premieregeling iets voor het bedrijf? Het klinkt misschien eng, omdat “zekerheden” daarmee aan de kant worden gezet. Maar goed, het komt toch niet onredelijk voor dat door de voor pensioen te betalen premie op zeer zorgvuldige wijze te beleggen, de resultaten hoger zullen zijn dan wanneer een verzekeraar deze premie tegen een rekenrente van ergens tussen de 0% en 1% wegzet. Gaat het nu om zekerheid, of om resultaat?

Dergelijke veranderingen vereisen uiteraard een goede communicatie met de werknemers. En indien van toepassing, ook met de MR. Naar ons idee is het belangrijk om in ieder geval open en eerlijk het gesprek aan te gaan. Onze ervaring is dat als aan deze voorwaarde voldaan is, er samen vaak een resultaat behaald kan worden die voor beide partijen beter is. Loopt uw pensioencontract dit, of komend, jaar af? Probeer het eens! Wilt u ondersteuning? Probeer ons eens!