Ton Fransen (binnendienst schadeverzekeringen)

De werkelijke waarde van beheer van uw verzekeringen laat zich blijken als er schade is. En juist dan komt onze kracht naar voren, want Ton zet zijn tanden in de zaak en gaat door tot er een eerlijke oplossing is! Soms is zijn hulp bij de schademelding voldoende, soms moet er stevig gediscussieerd worden met een verzekeraar. Beide pakt hij voortvarend op en pakt waar nodig de regie, inclusief contact met (en tips bij de keuze van) schadeherstellers.