onze specialiteiten


We kunnen u op een aantal fronten van dienst zijn. Onze specialiteiten zijn pensioenadvies, employment benefits, juridisch advies, arbeidsvoorwaardencommunicatie en financiële planning.

pensioenadvies
We kunnen u adviseren over een pensioenregeling voor uw werknemers. Pensioen is een waardevolle arbeidsvoorwaarde; bijna 90% van de Nederlandse werknemers bouwt pensioen op via de werkgever en men verwacht hier dan ook dat bij een nieuwe werkgever er een pensioenregeling is. Pensioen is daarom belangrijk bij het werven en behouden van goed personeel.

Pensioen betekent doorgaans opbouw van een oudedagspensioen – als aanvulling op het relatief beperkte staatspensioen (AOW), maar ook een voorziening voor de nabestaanden!

employment benefits
Iedere werknemer heeft recht op deelname aan de sociale verzekeringen, waardoor zij beschermd zijn tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Dat is een tamelijk ingewikkeld systeem, waarin de werkgever de eerste twee ziektejaren het loon geheel of gedeeltelijk moet doorbetalen. Daarna krijgt de zieke werknemer een uitkering op grond van de sociale verzekeringen, maar de werkgever kan ervoor kiezen om deze bij een private verzekeraar onder te brengen, of aan te vullen tot boven de wettelijk maximale uitkering.

juridisch advies
Het arbeidsrecht kent veel haken en ogen. Zeker als het gaat over pensioen en andere arbeidsvoorwaarden. We zijn goed thuis in de regelgeving en kunnen u bijstaan bij geschillen, of liever in een eerder stadium, om geschillen te voorkomen.

arbeidsvoorwaardencommunicatie
Zaken regelen voor uw werknemers is belangrijk. Maar wellicht is het nog belangrijker om in heldere taal aan uw werknemers uit te leggen wat u voor hen hebt geregeld! We hebben veel ervaring op dit vlak; we kunnen werknemers in hun eigen taal de zaken uitleggen!

financiële planning
Soms is het goed om overzicht te hebben. En dan bedoelen we totaaloverzicht over de financiële situatie van u en uw werknemers. Wij kunnen u dit overzicht, en aanvullend persoonlijk advies, bieden. We kunnen dit voor uw belangrijkste medewerkers, voor uzelf of voor alle medewerkers aanbieden. We gaan graag met u in gesprek over hoe dit ingezet kan worden in uw organisatie!

verzekeringen en risicomanagement
Ook op het gebied van uw bedrijfsverzekeringen kunnen we u van dienst zijn. We werken hier vanuit uw specifieke bedrijfsrisico’s, en niet vanuit producten. Ofwel: we kijken eerst welke risico’s u loopt, hoe deze beperkt kunnen worden en pas dan wat er verzekerd moet worden.

beheer van uw pensioen- en inkomensvoorzieningen en verzekeringen
Als u ons advies volgt en daar voorzieningen of verzekeringen uit voortvloeien, dan kunnen we deze voor u in ode maken en onderhouden. We ontzorgen u dan volledig op dit gebied!