voor u

UW PENSIOEN IS STRAKS UW LEVEN.

Lange vakanties in de zon met een goed boek en een smakelijke wijn. Een aantrekkelijk vooruitzicht, nietwaar? Maar voor een zorgeloze oudedag komt meer kijken dan een vast salaris en wat spaarcenten. Zeker in deze roerige tijden, zonder echte garanties. Toch is een pensioen met een aantrekkelijk toekomstperspectief ook nu nog goed mogelijk. Een pensioen bovendien zónder verborgen kosten, want dat is waar u recht op heeft!

Straks, dus nu

Als u straks een goed pensioen wilt, moet u nu keuzes maken. Dat lijkt lastig, omdat niemand kan voorspellen hoe uw situatie over 5 of 10 jaar is, laat staan over 20 of 30 jaar. Ook wij niet. Wat wij wel kunnen, is u een persoonlijk financieel – en onafhankelijk – advies geven. Dat biedt u houvast om stappen te zetten, die ervoor zorgen dat u straks in handen krijgt, wat u nu denkt nodig te hebben.

Overzichtelijke stappen!

Een financieel advies is niet tijdrovend of  ingewikkeld. Het bestaat uit 3 overzichtelijke stappen.

1. kennismaken

  • wie bent u, wat wilt u en wat is uw huidige, financiële vraag of probleem
  • wat doen wij voor u en wat kost dit?

2. advies

Na een akkoord over onze taak, de uitvoering daarvan en de honorering, gaan we voor u aan de slag met:

  • Uitgebreide inventarisatie van uw situatie en wensen;
  • analyse van de geïnventariseerde gegevens;
  • onafhankelijk advies en rapportage;

3. actie!

Op basis van ons advies, bespreken we met u welke actie nodig is om straks te kunnen genieten van een goed pensioen, en dus van de zon, de wijn en het boek.

En dan?

Dan bent u er… bijna. Want uw persoonlijk financieel advies geeft nu weliswaar houvast, maar is geen statisch geheel. Uw situatie kan namelijk veranderen, net als de wetgeving. Daarom is onderhoud verstandig. Dan bekijken we regelmatig samen met u of, en zo ja welke, aanpassingen nodig zijn.

VAPD

Al ruim 35 jaar is ons kantoor een vertrouwd gezicht, met name in de regio Nieuwegein-Utrecht. Als onafhankelijk financieel adviseur waren we in het verleden vooral gespecialiseerd in verzekeringen. Maar omdat steeds meer mensen – zoals u – zich terecht zorgen maken over hun pensioen en omdat de oudedagvoorziening onderdeel uitmaakt van het persoonlijk financieel plan, is er nu VAPD: Van Anraad Pensioendiensten. Onderdeel van Van Anraad Assurantiën | Pensioenen.

(c) Mr. Edwin van Anraad CPL - powered by WordPress and TheBuckmaker