Vergelijkingskaarten

In de vergelijkingskaarten leest u over onze dienstverlening en de – gemiddelde! – kosten daarvan. De inhoud en opmaak van dit document is in grote mate voorgeschreven door onze toezichthouder, AFM, met het oogmerk tot betere informatieverschaffing, transparantie en vergelijkbaarheid. Wij ondersteunen deze waarden zeer, maar wijzen er wel op dat het hierdoor geen maatwerkopgave is maar meer een algemeen beeld of indicatie. U kunt de vergelijkingskaarten derhalve niet als aanbieding of prijsopgave zien.

De vergelijkingskaart heeft op 1 oktober 2023 het dienstverleningsdocument vervangen.

VAPD vergelijkingskaart pensioen werkgever

VAPD vergelijkingskaart afdekking overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico particulier

VAPD vergelijkingskaart vermogensvorming particulier

Meer algemene informatie over onze dienstverlening vindt u in onze dienstenwijzer!