DVD

In het dienstverleningsdocument leest u over onze dienstverlening en de – gemiddelde! – kosten daarvan. De inhoud en opmaak van dit document is in grote mate voorgeschreven door onze toezichthouder, AFM, met het oogmerk tot betere informatieverschaffing, transparantie en vergelijkbaarheid.

VAPD dienstverleningsdocument pensioen werkgever

VAPD dienstverleningsdocument afdekking overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico particulier

VAPD dienstverleningsdocument vermogensvorming particulier

Meer algemene informatie over onze dienstverlening vindt u in onze dienstenwijzer!