onze diensten

Onze dienstverlening bestaat uit – maar is zeker niet beperkt tot – de volgende zaken.

voor de werkgever:

 • advies over het opzetten, inrichten en implementeren van pensioenregelingen;
 • advies bij wijziging van pensioenregelingen;
 • advies omtrent overige werknemersvoorzieningen (collectieve zorg-, verzuim-, WIA-aanvullingsproducten etc.);
 • werknemerscommunicatie over pensioen en andere arbeidsvoorwaarden;
 • pensioenconsultancy overig (oplossen problemen, dan wel “remove-the-hassle service”);
 • bemiddeling.

voor de  directeur-grootaandeelhouder en zelfstandig ondernemer:

 • advies over pensioen- of andere oudedags- en nabestaandenvoorziening (ook eigen beheer);
 • advies over arbeidsongeschiktheidsvoorziening;
 • financiële planning;
 • consultancy overig;
 • bemiddeling.

voor particuliere  relaties:

 • advies over pensioen- of andere oudedags- en nabestaandenvoorziening;
 • advies over arbeidsongeschiktheidsvoorziening;
 • financiële planning;
 • consultancy overig (berekening lijfrenteruimte, gouden handdruk);
 • bemiddeling.

voor externe adviseurs:

 • consultancy overig (ook pensioenberekeningen eigen beheer etc.).

Onder het begrip advies valt in principe – indien van toepassing – ook een aanbeveling van het meest passende product. Werkzaamheden die daarna komen, vanaf de aanvraag, vallen hier niet onder; dat is bemiddeling.