missie

we gaan pensioen leuk maken!

Onze  klanten kunnen zeker zijn van een passend advies, volledige transparantie met  betrekking tot de kosten, duidelijkheid over hoe het werkt en wat het oplevert, administratief gemak. Onze boodschap is “we gaan pensioen leuk maken”, waarmee  bedoeld wordt dat iedereen goed zijn of haar pensioen haalt.

visie: hoe gaan we dat doen?

Ons advies  moet duurzaam waarde creëren voor onze klanten. Onze inzet moet ertoe leiden  dat onze klanten winst behalen. Dat hoeft niet per sé financiële winst te zijn,
maar kan ook bestaan uit zekerheid, duidelijkheid etc.

  • Ons advies wordt slechts gegeven na voldoende onderzoek om tot dat advies te komen;
  • ons advies zal worden gegeven met in het achterhoofd de waardecreatie voor de klant;
  • voordat ons advies wordt gegeven, of voordat andere diensten worden verricht, moet voor alle betrokken partijen volkomen duidelijk zijn wat we zullen doen en tegen welke prijs;
  • de kwaliteit van onze dienstverlening staat vast.

waar houden we nog meer rekening mee?

VAPD houdt  er rekening mee dat onze winst en die van onze klanten, niet ten koste gaat van  anderen. We zullen ons onthouden van zaken die onze klanten, leveranciers, samenleving, milieu etcetera onevenredig schaden.

strategie: hoe gaan we te werk?

Voor al  onze werkzaamheden zal een bepaalde werkwijze gelden. Deze zal worden  ondersteund met eenduidige rapportages, werkprocedures, richtlijnen voor opvolging, en dit alles vastgelegd in een centraal administratiesysteem. De  informatie, voor zover relevant en behapbaar voor de klant, zal zoveel als  mogelijk inzichtelijk zijn voor de klant.

Als basis  geldt dat een opdracht begint met een bevestiging van de samenwerking / opdracht. Daarin staan de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden,  beloning, aan te leveren documenten en randvoorwaarden. Na het akkoord van de  klant, zo nodig na een intakegesprek, kan van start worden gegaan.