Regels voor afstempelen pensioen in eigen beheer in de maak

Pensioenfondsen verkeren in zwaar weer. Voor deze werknemerspensioenen is in de Pensioenwet geregeld dat fondsen met een (te) slechte dekkingsgraad, de pensioenen mogen verlagen om de dekkingsgraad te herstellen. Afstempelen heet dat. Het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) valt echter niet onder de Pensioenwet. Veel DGA’s bouwen pensioen op binnen de eigen onderneming, ofwel in “eigen beheer”. Hoewel door de crisis veel ondernemingen in financiële problemen zijn gekomen, is afstempelen van DGA-pensioen niet toegestaan. Dit wordt gezien als afzien van pensioen, waarop zware fiscale sancties staan. Alleen als de pensioenaanspraken “niet voor verwezenlijking vatbaar” zijn, hetgeen eigenlijk alleen wordt aangenomen in extreme gevallen als surseance van betaling en faillissement, kan nu worden afgestempeld.

Staatssecretaris Weekers heeft nu echter aangekondigd dat er regels in de maak zijn om dit afstempelen toch mogelijk te maken. In het belastingplan 2013 zal worden opgenomen dat een DGA eenmalig een korting van de pensioenaanspraken mogen doorvoeren, zonder fiscaal af te rekenen. Hierdoor wordt de voorziening, die de onderneming aan moet houden voor de pensioenregeling, lager, en wordt een stap gezet richting een meer gezonde balans.

Hoe de regelgeving vormgegeven gaat worden en welke voorwaarden er zullen gelden is nog niet bekend. Wat bijvoorbeeld als er sprake is van een grote lening van de onderneming aan de DGA zelf? De belastingdienst is consequent van mening dat een dergelijke lening gewoon moet worden terugbetaald zodat de onderneming de pensioenen uit kan keren. We verwachten op dit punt geen andere houding onder de nieuwe regelgeving. We zijn erg benieuwd naar hoe dit, maar ook hoe andere haken en ogen worden opgelost. We wachten in spanning af!