Philip van Anraad (directeur, senior pensioenconsultant)

Directeur van ons kantoor, heeft scherp inzicht in hoe we ons het beste kunnen inzetten voor u als klant. Voert daarnaast de directie over Stichting De Baten, een complex voor wonen, zorg en welzijn in Nieuwegein. En is bestuurslid van SWK Kunsthuisvesting en Stichting Vrienden van de Herderscheeschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Philip is enthousiast fietser en raast velen voorbij, maar gaat niet voorbij aan het belang van onze klanten. Suist ’s winters erg hard de witte hellingen af op twee latten. Leest graag een mooi boek, liefst begeleid door een goed glas wijn. En dan houdt hij ook nog eens tijd over om te genieten van zijn gezin!