Bedrijfsactiviteiten overschilderen helpt niet tegen verplichtstelling

De meeste werknemers in Nederland bouwen pensioen op bij een pensioenfonds. Dit is te danken aan het feit dat veel werkgevers zich verplicht moeten aanmelden bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Ambtenaren zijn zo allemaal deelnemer bij ABP, mensen in de zorg bij PFZW en ook voor werknemers in de metaalsector, uitzendkrachten en schilders is er een verplichtgestelde pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds.

In theorie is dat een mooi systeem, dat ervoor zorgt dat mensen automatisch pensioen opbouwen en ondernemingen op dat front niet hoeven te concurreren. Echter, deze pensioenfondsen hanteren een doorsneepremie, dus voor iedere werknemer een gelijke premie, ongeacht de leeftijd. Dit wordt soms als onrechtvaardig gezien, vooral door jongeren, voor wie de werkelijk benodigde premie fors lager is dan de doorsneepremie. Een ander pijnpunt bij pensioenfondsen is dat ze de laatste jaren nagenoeg allemaal problemen hebben om voldoende vermogen aan te houden om de beloofde pensioenen te zijner tijd daadwerklijk uit te betalen.

Voor een flink aantal werkgevers en werknemers zou het daarom interessant zijn om juist niet aangesloten te zijn bij een pensioenfonds. Dit is echter niet toegestaan en de fondsen speuren dan ook actief naar werkgevers in de branche waarvoor ze werken. Bekend – en bij sommige werkgevers berucht – is bijvoorbeeld pensioenfonds Stipp, voor de uitzendkrachten. Menig ondernemer die werknemers uitzendt of detacheert maar zich niet bewust was van de verplichtstelling, zijn er door Stipp fijntjes op gewezen dat aansluiting bij hun fonds verplicht is. En wel door middel van het sturen van een factuur voor de niet afgedragen pensioenpremies. Want dat mogen ze, volgens de pensioenwetgeving.

Op dit moment is het pensioenfonds voor de schilders actief met het speuren naar niet-aangesloten schilders. Deze regeling geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandig ondernemers in de schildersbranche. Dus ook de ZZP’er. Een aantal ZZP’ers dacht het fonds te slim af te zijn, door de inschrijving bij de KvK te veranderen en zich als “klus- of onderhoudsbedrijf” in te schrijven. Ze hadden immers geen zin in hoge premies (een ZZP’er is werkgever en werknemer tegelijk en moet dus beide premiedelen betalen)! Ze hielden er echter geen rekening mee dat niet de KvK-inschrijving leidend is, maar juist de daadwerkelijke belangrijkste bedrijfsactiviteit. En ja, de speurneuzen van het pensioenfonds voor de schilders kennen deze truuk en maken er korte metten mee. Ze checken dit soort ondernemingen op internet en in de social media. Het overschilderen van de werkelijke bedrijfsactiviteiten heeft dus geen zin, de premienota volgt…

Is er dan werkelijk niets tegen verplichte aansluiting bij een pensioenfonds te doen? Jawel, maar niet door je anders voor te doen dan dat je bent als bedrijf. Wel door de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten aan te passen. Dat zal niet altijd mogelijk zijn, maar vaak ook wel. In het geval van Stipp – het fonds voor de uitzend- en detacheringsbranche – kan dat door de detacheringsovereenkomst aan te passen; in het geval van de schilders kan dat door daadwerkelijk niet alleen schilder, maar juist all-round klusser te worden.

En als aanpassing van de bedrijfsactiviteiten niet mogelijk is, is mogelijk een dispensatie van de verplichte aanmelding mogelijk. Een algemene, doch complete toelichting hierop is echter lastig leesbaar te houden in dit blogbericht.

Nu zijn de verplichtstellingsbesluiten vaak vrij ingewikkeld. Wij kunnen je echter bijstaan op dit raakvlak van organisatie- en pensioenadvies. Want ook het advies over niet deelnemen aan een regeling vinden wij thuishoren bij de pensioenadviseur. Onze registerpensioenadviseurs en de certified pension lawyer zijn graag bereid om je te helpen! We kennen de regels. We weten hoe we ze moeten vertalen en toepassen. Daag ons gerust uit!