Langer doorwerken, maar dan wel minder werken

De pensioenrichtleeftijd stijgt naar 68. De bezuinigingsmaatregel van de overheid, bedoeld om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, lijkt een positief neveneffect te hebben: mensen denken na over hun financiële situatie als ze ouder zijn. Wijzer in Geldzaken deed onderzoek naar de wensen van mensen omtrent het moment van pensioneren. Meer dan de helft van de mensen (56%) wil in aanloop naar hun pensioen minder gaan werken. Gemiddeld is de wens om het arbeidszame bestaan zo’n 4 1/2 jaar voor de AOW af te gaan bouwen. Zo ontvangen ze nog altijd salaris, maar leven verder van spaargeld en eventueel vervroegd ingaand pensioen.

Deze manier van naar “het pensioen” toe te leven is populairder dan omscholing naar een andere baan. Liever een stapje terug doen in de aard van de werkzaamheden, dan een volledig nieuwe baan zoeken en daar weer voor gaan leren. Op hogere leeftijd.

Overigens ziet meer dan driekwart van de ondervraagden een rol voor de werkgever bij langere inzetbaarheid. Dit staat echter in schril contrast met hoeveel gesprekken hierover daadwerkelijk tussen werkgevers en (oudere) werknemers heeft plaatsgevonden. Minder dan 25% van de ondervraagden heeft hierover een gesprek gehad. Een grotere groep heeft zelf al stappen gezet om de gezondheid en het werkplezier langer goed te laten lopen.

Wat leren we hiervan? Allereerst natuurlijk dat zowel werkgever als werknemer zelf een belangrijke rol hebben in het langer, met goede gezondheid en plezier in het werk, doorwerken. Verder moeten pensioenregelingen en werkgevers het toestaan dat medewerkers richting pensioneren in deeltijd gaan werken. Ofwel met deeltijdpensioen gaan. Dat geeft ruimte voor leuke reizen en quality time met familie (kleinkinderen!).

Hoe kunnen wij hierbij van dienst zijn? Voor werknemers hebben wij onze financiële planningspraktijk. We kunnen alle gevolgen van parttime-pensioen doorrekenen, zodat hierover verantwoorde beslissingen worden genomen. Voor werkgevers kunnen we in pensioenadviezen al rekening houden met deze wens van werkgever. Verder kunnen we ze bijstaan in gesprekken met de medewerkers over duurzame inzetbaarheid.

Met een pensioen- en AOW-leeftijd die alleen maar verder toe zal nemen, is het dus zeker tijd voor actie voor zowel werknemers als werkgevers. Schroom niet en bel ons!